عنوان خبر:رسول الله (ص) - البحار 25/2
شنبه 28 بهمن 1391 - 23:49:04


بهترین هدیه مسلمان به برادرش، سخن حکیمانه ای است که خداوند به واسطه آن بر هدایت او بیفزاید و او را از افتادن در ورطه هلاکت نگه دارد.
رسول الله (ص) - البحار 25/2ما اهدی المرء المسلم علی اخیه هدیه افضل من کلمه حکمته یزیده الله بها هدی و یرده عن ردی.
رسول الله (ص) - البحار 25/2این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4921.html )