عنوان خبر:رسول الله (ص) - مستدرک الوسائل 243/2
شنبه 5 اسفند 1391 - 23:49:46


جهادکنندگان هنگامی که آهنگ جهاد می کنند خداوند ایمنی از آتش دوزخ را برای آنان خواهد نوشت، و هنگامی که آماده جهاد شدند خداوند به آنان بر فرشتگان افتخار می کند.
رسول الله (ص) - مستدرک الوسائل 243/2الغزاه اذا هموا بالغزو کتب الله لهم براءه من النار، فاذا تجهزوا لغزوهم باهی الله بهم الملائکه.
رسول الله (ص) - مستدرک الوسائل 243/2این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4955.html )