عنوان خبر: هدف اطلس فرهنگي، شناسايي ظرفيت هاي جامعه است.
چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 21:56:35


معاون فرماندار علي آباد کتول :
شناسايي ظرفيت هاي جامعه، مهم ترين مسئله در مقابله با جنگ فرهنگي است.به گزارش پیام گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد کتول ، در حاشيه جلسه تبيين طرح اطلس فرهنگي اجتماعي استان گلستان در اداره راه و شهرسازي علي آباد کتول ابراهیم احمدی گفت: هدف اصلي از طراحي اطلس فرهنگي- اجتماعي در کشور، شناسايي ظرفيت ها و ارائه برنامه براي تقويت نقاط آسيب پذير است.
وي با اشاره به اهميت مباحث فرهنگي- اجتماعي در جامعه، اظهار داشت: طرح اطلس فرهنگي اجتماعي با شناسايي علمي ظرفيت ها و خلاهاي موجود در جامعه، به دنبال ارتقاء سطح فرهنگي کشور مي باشد.
احمدي با با تاکيد بر اثرگذاري فعاليت فرهنگي در راستاي نظام اسلامي، تصريح کرد: استان گلستان به عنوان پايلت طرح اطلس فرهنگي اجتماعي برگزيده شده که پس از تکميل اين طرح در کل کشور، ارتقاء فرهنگ و تقويت نقاط آسيب پذير درجامعه، مبناي تصميم گيري هاي کشوري قرار مي گيرد.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4957.html )