عنوان خبر:رسول الله (ص) - امالی المفید 150
چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 21:58:56


مومنان برادرند، نیازهای یکدیگر را برآورده می سازند و به سبب بر آوردن نیازهای یکدیگر است که خداوند در روز قیامت، نیازهای آنان را بر آورده می کند.
رسول الله (ص) - امالی المفید 150المومنون اخوه یقضی بعضهم حوائج بعض، فبقضاء بعضهم حوائج بعض یقضی الله حوائجهم یوم القیامه.
رسول الله (ص) - امالی المفید 150این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4961.html )