عنوان خبر:الامام الصادق (ع) - وسائل الشیعه 100/7
پنجشنبه 27 تير 1392 - 20:21:10


کسی که روزه داری را افطاری دهد ، پاداشی همانند آن روزه دار دارد.
الامام الصادق (ع) - وسائل الشیعه 100/7من فطر صائما فله مثل اجره.
الامام الصادق (ع) - وسائل الشیعه 100/7این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5130.html )