عنوان خبر:کشور بايد براساس قوانين جامع و زيربنايي اداره شود
دوشنبه 7 مرداد 1392 - 22:15:25


رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه همه اقدامات دولت در راستاي خدمت به مردم با برنامه‌اي مشخص و روشن بوده است، ‌اظهار داشت:

اعتقاد دولت بر اين بوده و هست که کشور بايد براساس قوانين جامع، زيربنايي، پايه و مادر که خطوط و جهت‌ها را مشخص مي‌کند، اداره شود.[html]
به گزارش گلستان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران ، دكتر محمود احمدي‌نژاد شامگاه (يکشنبه) در گفتگوي زنده تلويزيوني با مردم ضمن تسليت ايام شهادت اميرالمومنين حضرت علي (ع) در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر اينکه يکي از انتقادات مطرح شده بر دولت در اين سالها حرکت بدون برنامه بوده است، گفت: شايد دولت نهم و دهم اولين دولتي بوده که از اولين روز خدمت به ملت با برنامه حرکت کرده و از همان روزهاي آغازين کار دولت مي‌دانستيم که چه کار بايد انجام دهيم و در تمام بخش‌هاي امور مملکتي چه برنامه‌اي را داشته باشيم.

*تمام اقدامات دولت همراه با برنامه و کار براساس اصول بوده است

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه برنامه‌هاي دولت براي اداره کشور و خدمت به مردم مکتوب و مدون بوده است، تصريح کرد: البته انعطاف‌هايي در اين برنامه وجود داشته اما اصول و چارچوب برنامه‌ها از روز اول حفظ شد و حتي اين برنامه‌ها قبل از رياست جمهوري نيز تهيه شده بود.

دكتر احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه در دولت نهم و دهم حتي يک ساعت کار بي‌برنامه صورت نگرفته است، گفت: تمام اقدامات دولت همراه با برنامه و کار براساس اصول بوده و پيش‌بيني‌ها نيز از قبل انجام شده بود؛ البته اين بدان معنا نيست که همه زوايا در اين برنامه ها لحاظ شده اما معتقديم جهت کلي و عناوين اصلي برنامه‌ها را مشخص کرده بوديم.

رييس‌جمهور با اشاره به برخي اظهارنظرها در مورد حذف عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبني بر اينکه دولت مي‌خواهد خلاف برنامه حرکت کند را عوام‌فريبي دانست ما بگوييم دولت مي‌خواهد خلاف برنامه حرکت کند، اظهار داشت: سوال اين است که آيا برنامه فقط در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است در حالي که مديريت و برنامه ريزي معاونت رييس جمهور نهادي مستقل از رياست جمهوري نيست و طبق اصل 126 قانون اساسي امور برنامه، بودجه و استخدامي، مستقيماً زيرنظر رييس‌جمهور است و رييس‌جمهور مي‌تواند آن را به کسي واگذار کند؛ بنابراين ما در جهت احياء قانون اساسي حرکت کرديم.

وي افزود: اين نهاد يک نهاد مستقل از رييس‌جمهور نيست، بلکه معاونت رياست جمهوري محسوب مي‌شود؛ نه اينکه ما ساختار آن را بهم زديم، بلکه ساختار آن سرجاي خود باقي مانده و در حال انجام فعاليت از جمله تعيين قانون برنامه بودجه و نظارت بر امور است.

رييس‌جمهور با بيان اينکه معاونت فعلي همان کارکرد قبلي را داراست، خاطر نشان کرد:‌ ما يک اصل قانون اساسي را احياء کرده‌ايم و معتقديم که برنامه‌ريزي صرفاً‌ به عنوان بستگي ندارد، بلکه محتوا مهم است.

دكتر احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه دولت نهم و دهم به قانون اهتمام ويژه‌اي داشته است، اظهار داشت: بنده از پايين‌ترين سطوح مديريتي يعني از معاون فرماندار و بخشدار کار خود را آغاز کردم و ساختارهاي اجرايي را ديده و با نيازهاي کشور آشنا هستم و تقريباً همه رده‌هاي مديريتي را تجربه کرده‌ ام.

*کشور بايد براساس قوانين جامع، زيربنايي و مادر اداره شود

رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه از روز اول معتقد بوديم که کشور بايد براساس قوانين جامع، زيربنايي و مادر اداره شود، گفت: تأکيد داريم که بدون قانون پايه که جهت‌ها را تعيين مي‌کند و خطوط را مشخص مي‌کند نمي‌توان کار کرد.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: يکي از اهتمام هاي ويژه اين دولت تلاش براي تدوين لوايح قانوني پايه و مادر کشور بود، اظهار داشت: تقريباً قريب به اتفاق قوانين کشور غير از بانکداري مربوط به اين دو دولت است.

رييس‌جمهور در همين راستا تأکيد کرد: براي اولين بار لايحه اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت نهم به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد که بواسطه آن تکليف اقتصاد کشور مشخص گرديد و به دعواي 25 ساله مملکت در خصوص سرمايه‌داري و سوسياليستي بودن پايان داد؛ معتقدم که با اين لايحه وضعيت اقتصاد، رقابت، سرمايه، مالکيت، سرمايه‌گذاري و بازار در کشور روشن شد.

دكتر احمدي‌نژاد ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس شوراي اسلامي را يکي ديگر از اولين اقدامات دولت نهم و دهم ذکر کرد و گفت: اين لايحه اقتصاد کشور را شفاف مي‌کند چراکه يکي ديگر از عوامل اصلي درآمد براي دولت و مهمتر از شفاف‌سازي براي اقتصاد کشور است و البته مشخص شد که چه کساني مخالف ارائه آن به مجلس شدند.

رييس‌جمهور اظهار داشت: ارائه لايحه در خصوص تأمين مسکن مردم، لايحه مديريت حمل و نقل سوخت، لايحه هدفمندي يارانه‌ها، لايحه تحول در امور گمرکي، لايحه مبارزه با پول‌شويي، لايحه جامع مالياتي، قانون جامع آب و خاک نيز از جمله اولين اقدامات دولت نهم و دهم است.

* توجه به قانون‌گرايي در دولت نهم و دهم

دکتر احمدي نژاد با اشاره به قانون‌گرايي در دولت نهم و دهم و با بيان اينکه اين دولت قانونمندترين دولت تاريخ ايران بود و اظهار داشت: در دوره اخير هيچگاه در بحث قانون از خط قرمز عبور نکرديم؛ چرا که دولت خود را در اين زمينه براي پاسداري از قانون مسئول مي‌داند، اگر چه مسئولان در سطوح مختلف از خطوط قرمز عبور کردند، اما ما هيچ وقت حتي از خط ويژه به دليل احترام به قانون عبور نکرديم.

وي با اشاره به مخالفت‌هاي دولت با برخي از مصوبات خاطر نشان کرد: گاهي اوقات با مصوبه‌اي مخالفت مي‌کرديم به اين دليل بود که آن مصوبه را خلاف قانون و حقوق ملت مي‌دانستيم و اصولاً رييس‌جمهور به عنوان منتخب ملت وظيفه دارد تا از قانون اساسي و حقوق ملت صيانت کند که در اين‌باره نمي‌شود گفت اعتراض به يک مصوبه عدول از يک قانون است.

* مهمترين قوانين کشور در اين دولت تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است

دکتر احمدي‌نژاد افزود: البته برخي دستگاههاي نظارتي تلاش دارند که دولت را متهم کنند اما سعي ما بر اين بود که قانون را معيار قرار داده و در عين حال از آن صيانت کنيم.

رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه آنهايي که دولت را به قانون گريزي متهم مي کنند مي خواهند پوششي براي اقدامات خود فراهم کنند، خاطر نشان کرد: دولت اصل و متن قوانين را اجرا مي‌کند، متن قوانين نه تنها محترم، بلکه تا حدي مقدس است به همين خاطر ما اصرار داريم قانون بايد درست نوشته و رعايت شود.

دکتر احمدي‌نژاد با طرح اين سوال که چه دليلي دارد در دولتي که به دنبال منافع شخصي و گروهي نيست، رييس‌جمهور قانون را زير پا بگذارد؟ اظهار داشت: رييس‌جمهور بر اساس قانون انتخاب شده و اگر بخواهد قانون را زير پا بگذارد، خودش را زير پا گذاشته است.

رييس‌جمهور قانون اساسي را معيار کار دولت دانست و تصريح کرد: دولت معتقد است کار بايد به درستي انجام شود؛ پايه اداره و پيشرفت کشور بر اساس قانون در اين دولت ريخته شده و مهمترين قوانين کشور در اين دولت تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.

*بزرگترين اصلاحات ساختاري در کشور مربوط به دولت نهم و دهم است

رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دولت صرفاً به کارهاي روبنايي مثل کارهاي عمراني که نمود بيشتري دارد، اهتمام داشته است يا کارهاي زيربنايي؟ گفت: بنده با اين ديدگاه که در مسير توسعه بخشي از مردم بايد زيرپا گذاشته شوند، مخالف هستم چرا که اين نگاه، انساني نيست که براي توسعه زندگي مردم،‌ آنها را له کنيم؛ تاکنون دولت به بيش از 38 ميليون نامه جواب داده است و اين به معناي بازماندن از کارهاي زيربنايي نيست.

دکتر احمدي نژاد بزرگترين اصلاحات ساختاري در کشور را مربوط به دولت نهم و دهم دانست و افزود: در کشور در هر بخش چند برابر مدت مشابه در دولت هاي قبل کار صورت گرفته که از جمله آنها مي توان به بخش هاي زيربنايي اشاره کرد؛ قانون ماليات بر ارزش افزوده، اصل 44، خصوصي سازي و هدفمندي يارانه ها؛ کارهاي زيربنايي است که در اين دولت اتفاق افتاده است.

رييس‌جمهور با اشاره به واگذاري‌هاي انجام شده به بخش خصوصي در راستاي اصل 44 قانون اساسي و با تأکيد بر اينکه در همين راستا در دولت نهم و دهم 119 هزار ميليارد تومان واگذاري به بخش خصوصي صورت گرفته است، گفت: دستيابي به اين رقم در حالي است که در 15 سال قبل از دولت نهم و دهم فقط 2 هزار و 700 ميليارد تومان واگذاري به بخش‌هاي خصوصي انجام شده است.

دکتر احمدي نژاد با اشاره به اينکه اجراي اصل 44 قانون اساسي يکي از اقدامات زيربنايي بوده و قانوني بسيار وسيع است که با اجراي آن 16 نهاد جديد تاسيس شد، تصريح کرد: بخش مهمي از کارهاي عمراني دولت در بخش زيرساخت‌ها به انجام رسيده چراکه اگر گاز ، انرژي، آب و حمل و نقل نباشد، توليد معنايي پيدا نخواهد کرد.

*شفاف بودن واگذاري‌ها در دولت نهم و دهم

رييس جمهور با تاکيد بر شفاف بودن واگذاري‌ها در دولت نهم و دهم، تصريح کرد: بخشي از واگذاري‌ها بابت مسکن و سهام عدالت بود و برخي در بورس و بعضي از اين واگذاري‌ها در قالب طرح‌‌ها و تهاتر با پيمانکاران به صورت قانوني واگذار گرديد.

دکتر احمدي با تأکيد بر اينکه ميزان واگذاري ها در دولت نهم و دهم چندين برابر دولت‌هاي قبل است، خاطر نشان کرد: سعي دولت بر انجام اقدامات زيربنايي بوده که در اين راستا با اجراي اصل 44 قانون اساسي پايه‌هاي اقتصاد کشور متحول شد؛ البته اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ديگر اقدامات زيربنايي دولت بود که مرحله نخست طرح هدفمندي اجرا شد و اي کاش اجازه مي‌دادند تا مراحل بعد آن را هم اجرايي مي‌کرديم.

رييس جمهور گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها همه جنبه هاي اقتصاد اعم از توليد، مصرف، صادرات، چرخش پول و بازار را تحت تاثير قرار داده است.

دکتر احمدي نژاد ايجاد صندوق توسعه ملي را از ديگر اقدامات زيربنايي دولت براي حمايت از توليد دانست و افزود: در حال حاضر 52 ميليارد دلار پول در اين صندوق ذخيره شده که اين اقدامي زيربنايي است.

*اصلاح ساختاري بخش کشاورزي باعث رشد اين بخش خواهد شد

رييس‌جمهور با تأکيد بر اينکه از همان سال اول دولت نهم اعلام کرديم گندم‌کاراني که محصولشان را به دولت مي‌دهند بايد بلافاصله پول خود را دريافت کنند، گفت: اين درحالي است که در آن سال بدهي‌هايي از سال 72 به گندم کاران باقي مانده بود.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه اصلاح ساختاري بخش کشاورزي باعث رشد اين بخش خواهد شد و گام اصلاح ساختاري تقويت کشاورزي است، اظهار داشت: ادعا نداريم که وضع کشاورزان الان در حد مطلوب قرار دارد اما اما فاصله طبقاتي بسيار کمتر شده و اين حاصل نگاه زيربنايي است.

رييس‌جمهور تحول در نظام مالياتي، اجراي قانون هدفمندي و اصل 44 قانون اساسي را بخشي از کارهاي زيربنايي دانست و افزود: در 27 سال قبل اين مقدار کار زيربنايي که در کشور شده است را سراغ ندارم.

دکتر احمدي‌نژاد گفت: دولت با ايجاد بانک قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، قرض الحسنه را به بدنه اجتماعي منتقل کرد که اين از جمله اقدامات زيربنايي دولت است.

رييس جمهور ايجاد ستاد کشاورزي را از ديگر اقدامات زيربنايي دولت برشمرد و با بيان اينکه با ايجاد اين ستاد به طور مستقيم مسائل کشاورزي مورد رسيدگي قرار گرفت، خاطر نشان کرد: با اجراي اين اقدامات زيربنايي براي نخستين بار در تاريخ کشور در 4 ماه اول امسال، ميزان صادرات غيرنفتي با واردات برابري داشت.

*اقدامات زيربنايي، توليد و صادرات در راستاي يکديگر هستند

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه هنگامي که دولت را تحويل گرفتيم، ميزان صادرات غيرنفتي در کشور 7 ميليارد دلار و ميزان واردات 36 ميليارد دلار بود، اظهار داشت: در حال حاضر صادرات و واردات برابر شده که اين خود يک اتفاق بزرگ در کشور است.

رييس‌جمهور صادرات را نيازمند به توليد دانست و با بيان اينکه توليد نيز متکي به انجام اقدامات زيربنايي است، افزود: اقدامات زيربنايي، توليد و صادرات مويد يکديگر هستند به گونه اي که صادرات غيرنفتي بخاطر حمايت از توليد و حمايت از توليد، ثمره کارهاي زيربنايي بوده و اقدامات زيربنايي مبتني بر قانون مداري ماست.

دکتر احمدي‌نژاد با طرح اين سوال که کدام دولت توانسته است تا اين ميزان صادرات غيرنفتي را افزايش دهد؟ گفت: دولت براي حل مشکل صادرات با صادرکنندگان به طور مستمر جلسه تشکيل داده و براي حل مشکلات به طور مستقيم وارد عمل شده است.

رييس جمهور افزود: زماني که ما دولت را تحويل گرفتيم، قيمت خط تلفن همراه 2 ميليون تومان بود، اما امروز يک خط اعتباري تلفن همراه به 2 هزار و 500 تومان رسيده است.

دکتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره تغيير وزرا و مديران ارشد در دولت هاي نهم و دهم و اينکه آيا اين تصميم گيري ها هم با برنامه بوده است؟ اظهار داشت: تغيير مهم نيست؛ بلکه از نظر ما آنچه مهم بود، هدف بود؛برخي‌ها اصالت را به حفظ سمت‌ها مي‌دانند، در حالي که از نظر ما اصالت، کار براي کشور بود.

*اجراي عدالت يک هدف آرماني است

وي ادامه داد: هدف براي ما از همه چيز مهمتر بود، نه اينکه آدم ها در پست‌ها بمانند؛ کسي براي پست خلق نشده و اين سمت ها حق کسي نيست بلکه حق، خدمت به کشور است.

رييس‌جمهور در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره شعار دولت‌هاي نهم و دهم که اجراي عدالت بود و اينکه آيا به نظر شما وضع کشور، در حال حاضر عادلانه‌ تر از هشت سال قبل است؟ گفت: اجراي عدالت يک هدف آرماني و عدالت نسبي و مطلق است و آنچه در چارچوب عدالت، آرزويش را داريم، عدالت به معناي مطلق آنست و کسي جز انسان کامل توانايي اجراي آن را ندارد، اما مي‌توانيد در مسير انسان کامل تلاش کرد.

*سهام عدالت بزرگترين کار اجرايي و نرم افزاري تاريخ ايران است

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه در اجراي عدالت دولت هاي نهم و دهم اقدامات زيادي انجام داده که سهام عدالت از جمله آنهاست که کمتر دولتي موفق به انجام آن شده است، خاطر نشان کرد: شناسايي 45 ميليون نفر و پرداخت سهام عدالت به اين جمعيت عظيم کار آسان و ساده اي نبود.

رييس جمهور اظهار داشت: سهام عدالت بزرگترين کار اجرايي و نرم افزاري تاريخ ايران است که تا 49 ميليون نفر را شامل مي شود.

دکتر احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه هدفمندي يارانه ها، يارانه مسکن مهر و ايجاد بنگاههاي کوچک نشان مي دهد که در دولت نهم و دهم چندين بار ثروت کشور را توزيع کرده ايم، گفت: افزايش حقوق بازنشستگان و کارمندان رده پايين، توجه به زندانيان و کمک به زندانيان معسر و بدهکار و ناتوان در پرداخت و آزادي 20 هزار نفر از آنان از جمله اقدامات دولت بود. همچنين قرض الحسنه خرد را در کشور توسعه داديم و ضريب جيني پايين آمد.

رييس جمهور با تاکيد بر اينکه براي نخستين بار در کشور نسبت به دهک پايين و بالا به 10 درصد رسيديم يعني بيشترين خرج کننده و کمترين خرج کننده به 10 درصد رسيد، تصريح کرد: در مصرف بطور متوسط سالانه 9 تا 10 درصد رشد داشته ايم در حالي که ضريب جيني کاهش پيدا کرده و اين يعني حرکت به سمت عدالت.

*سطح سواد اعضاي هيئت دولت از همه دولتهاي گذشته بالاتر است

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه سطح سواد اعضاي هيئت دولت از همه دولتهاي گذشته بالاتر است، خاطرنشان کرد: بيش از نيمي از اعضاي دولت عضو هيئت علمي دانشگاهها هستند و 5 ـ 6 استاد تمام و دکتراي واقعي که مدرکشان در دانشگاههاي ايران و جهان معتبر است در دولت داريم.

رييس جمهور به دغدغه هاي دولت در زمينه پيشرفت علمي اشاره کرد و گفت: دستاوردهاي علمي استمرار دارد که در دولت نهم و دهم دو تا سه برابر شده است؛ البته در همين راستا اولين کار دولت تاسيس معاونت علمي و فناوري براي ايجاد رابطه دانشگاه و صنعت است.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه براي دانشگاه و صنعت بودجه تعيين شد، افزود: تاکيد کرديم که دانشگاه از صنعت استفاده کند و دولت آمادگي خود را براي حمايت اعلام کرد.

رييس جمهور ايجاد بنياد نخبگان، تشکيل صندوق براي حمايت از نخبگان و تشکيل صندوق براي حمايت از شرکت هاي دانش بنيان را از ديگر اقدامات دولت ذکر و خاطرنشان کرد: اسناد اصلي توليد ملي کشور، سند نقشه جامع علمي کشور و سند آموزش و پرورش در دولت نهم و دهم تهيه شد. همچنين در سالهاي اخير مقام اول سرعت پيشرفت علمي را به خود اختصاص داده ايم.

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به پرتاب موشک به فضا در اين دوره تصريح کرد: برخي هنگاميکه ماهواره به فضا مي فرستيم مي گويند دولت نقشي ندارد. سوال اين است که چطور وقتي قيمت برخي کالاها مثلا گوجه فرنگي افزايش مي يابد، مي گويند دولت مقصر است اما فرستادن موشک به فضا کار دولت نيست؟

رييس جمهور به پيشرفت هاي هسته ايي ايران اشاره کرد و اظهار داشت: فعاليت غني سازي ادامه دارد؛ 12 هزار سانتريفيوژ مي چرخد و پنج هزار سانتريفيوژ ديگر آماده وارد شدن به مدار است.

دکتر احمدي‌نژاد اظهار داشت: تمام لوازم و امکانات پرتاب موشک به غير از سکوي پرتاب توسط دانشمندان کشور در اين دولت ساخته شده است و زماني که اين موفقيت را اعلام کرديم، ديگران متعجب شدند.

رييس جمهور با اشاره به ديگر پيشرفت هاي علمي کشور، تصريح کرد: امروز متخصصان کشور بر دانش ليزر تسلط کامل دارند که در همين راستا راديودارو مي سازيم و بسياري از داروهاي نوترکيب را خودمان توليد مي کنيم که در حال حاضر به 20 قلم رسيده است.

*ايران مقام اول را در سرعت افزايش علم در دنيا داراست

وي به جهش علمي در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ايران مقام اول را در سرعت افزايش علم در دنيا داراست؛ نظام رتبه بندي معلمان نيز براي اولين در اين دولت تصويب شد و معلمان براساس شايسته سالاري رتبه بندي مي‌شوند.

دکتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوال مجري در خصوص مديريت انرژي، روند مصرف و صادرات سوخت با بيان اينکه امروز انرژي بخش مهم اقتصاد و موتور حرکت اقتصاد کشور است، افزود: بسياري از کشورها با همين مديريت مصرف سوخت پيشرفت کرده اند؛ ايران پيش از اين در زمينه سوخت کشور مصرفي بود به طوريکه در سال 85 مصرف بنزين در روز 75 ميليون ليتر بود و اگر مصرف با همان روند ادامه مي‌يافت، ميزان مصرف به حدود 140 ميليون ليتر مي‌رسيد و اين يعني همه توليدات داخلي انرژي، فقط براي مصرف استفاده مي‌شد و حتي بايد وارد هم مي‌کرديم.

*طراحي سيستم کارت سوخت بزرگترين عمليات نرم افزاري در خاورميانه

رييس‌جمهور مديريت در مصرف سوخت را اقدام بزرگ ديگر دولت دانست و اظهار داشت: طراحي سيستم کارت سوخت بزرگترين عمليات نرم افزاري در خاورميانه بود و مديريت سوخت و صدور کارت سوخت براي چند ميليون خودرو و صدها پمپ بنزين اقدام بزرگ دولت است و از نظر نرم افزاري هم مشکلي به وجود نيامد.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه سهميه بندي بنزين به صورت صددرصد کنترل نشده، گفت: اما اين طرح نتايج شگفت انگيزي داشت و همکاري و تعامل مردم هم باعث موفقيت طرح شد.

رييس‌جمهور افزود: اگر در دولت‌هاي نهم و دهم هيچ کار ديگري صورت نميگرفت و فقط سهيه بندي بنزين به اجرا مي رسيد، همين براي دولت کافي بود چرا که با اين کار سالانه حدود20 ميليارد دلار صرفه جويي مي‌شود و سوال اين است که کدام فعاليت اقتصادي اينگونه صرفه جويي دارد.

*سهميه بندي سوخت يک خطر پذيري بود

دکتر احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه در حال حاضر ايران به صادرکننده سوخت تبديل شده است، اظهار داشت: سهميه بندي سوخت يک خطر پذيري بود که دولت‌هاي قبلي نمي پذيرفتند چرا که ممکن بود مشکل امنيتي به وجود بيايد اما دولت نهم آنرا اجرا کرد و اتفاقي هم نيافتاد و مردم هم همراهي کردند.

رييس‌جمهور با اشاره به گاز سوز کردن خودروها در دولت نهم و دهم، آنرا يکي از اقدامات مهم ديگر اين دولت ذکر کرد و گفت: در ابتدا با اين اقدام دولت مخالفت مي‌شد و مي‌گفتند که قطعه و تجهيزات نداريم و اين تجهيزات را ديگر کشورها هم به ما نمي دهند. اما بررسي کرديم و تصميم گيري شد و در حال حاضر به صادرکننده تجهيزات گازسوز تبديل شده ايم.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه در دنيا 15 ميليون خودرو گازسوز وجود دارد، گفت: سه ميليون از اين خودروها در ايران است ضمن اينکه يک ميليون و 350 هزار خودروي فرسوده را نيز از رده خارج کرديم و اين هم برنامه بزرگي در دولت بود.

رييس‌جمهور کاهش مصرف سوخت خانگي را يکي ديگر از اقدامات مهم دولت نهم و دهم ذکر کرد و گفت: براي اولين بار در تاريخ کشور مصرف سوخت خانگي کاهش پيدا کرد و اين همان چيزي بود که مي‌خواستيم.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث شد تا خودروسازها استانداردهايشان را اصلاح کنند، خاطرنشان کرد: قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد به طور کامل اجرا شود تا حلقه‌هاي مديريت سوخت کشور تکميل گردد؛ البته اجراي اين قانون باعث شد که خيلي از خودروسازها استانداردهايشان را اصلاح کرده و کيفيت خودروها را افزايش دادند که منجر به کاهش مصرف سوخت شد.

*تنها دولت متولي فرهنگ نيست

رييس جمهور در پاسخ به سؤالي درباره برنامه‌هاي فرهنگي دولت در دوره‌هاي نهم و دهم گفت: تنها دولت متولي فرهنگ نيست، فرهنگ را ملت حفظ کردند، از اين به بعد هم ملت حفظ مي‌کنند، دولت بايد موانع فرهنگ را بردارد و ما سعي کرديم اين کار را بکنيم.

دکتر احمدي‌نژاد افزايش خودباوري، اميد، شجاعت، آگاهي نسبت به مسائل جهان، همبستگي ملي، ازجمله اتفاقات خوبي دانست که در حوزه فرهنگ روي داده است.

رييس‌جمهور افزود: در زمينه فرهنگ يکسري کارهايي است که بايد حمايت شود ازجمله حوزه فيلم، البته موانع زيادي هم در اين زمينه وجود دارد.

دکتر احمدي‌نژاد گفت: ما در حوزه کتاب در چند سال اخير به اندازه 25 سال گذشته چاپ کتاب داشته ايم.در حوزه هنر، نقاشي و موسيقي نيزکارهاي عملياتي خوبي انجام شده، البته ايران پايگاه هنر است و ما به هيچ وجه از اين فعاليت هنري راضي نيستيم و ما بايد جريان ساز فرهنگي در دنيا باشيم و اين شدني است.

*از بين رفتن فرهنگ اشرافي گري و جايگزين شدن ساده زيستي در ميان مسئولان

رييس‌جمهور با بيان اينكه در بعضي از حوزه‌هاي فرهنگي هنوز تعريف روشني ندارد ؛ خودباوري، همبستگي ملي، شجاعت، خودآگاهي، اعتماد به نفس، عشق به ايران، عشق به سرزمين، افتخار به ايراني بودن و فرهنگ کار را ازجمله مؤلفه‌هايي دانست که در اين زمينه‌ها کارهاي خوبي انجام شده است.

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به از بين رفتن فرهنگ اشرافي گري و جايگزين شدن ساده زيستي در ميان مسئولان افزود: اينها تمام کارهاي فرهنگي است که صورت گرفته است.

رييس جمهور با اشاره به اينکه در زمينه فرهنگ ما براي اولين بار ميراث فرهنگي را به ثبت رسانديم، گفت: پيش از اين ميراث‌هاي ملموس ازجمله پل، ساختمان و غيره در کشور ثبت مي‌شد که در دولت ما ميراث معنوي به ثبت رسيد.وي همچنين تعزيه و خطبه حضرت زهرا (س) ازجمله ميراث معنوي دانست که در اين دولت به ثبت رسيده است.

دکتر احمدي‌نژاد ثبت سند مهندسي کشور براي اولين بار، کاهش ساعت کار زنان سرپرست خانوار، مطرح کردن خطر اضمحلال نسل براي اولين بار را ازجمله اقدامات دولت خود بيان کرد و گفت: يک ملت همانند يک موجود زنده است و زماني که به پيري رسيد ديگر قدرت توليد و بازسازي نخواهد داشت و مصرف کننده صرف خواهد بود به همين خاطر بايد جمعيت زايش داشته باشد و ما در دولت خود با تهيه منحني‌هاي جمعيتي، خطر اضمحلال جمعيت را مطرح کرديم. من در زمينه وجود اين خطر فرياد زدم، برغم اينکه خيلي‌ها اعتراض و ما را مسخره کردند.

رييس‌جمهور در ادامه گفتگوي تلويزيوني با بيان اينكه فرهنگ امامت را در کشور مطرح کرديم، انسان کامل، اخلاق، فرهنگ، عزت، پيشرفت همه در سايه فرهنگ امامت است که حلقه اتصال به آسمان است،افزود: هر چه معنويت و کمال است، در سايه اين فرهنگ است که در ايران پيش از اسلام هم سابقه دارد؛ اما پس از اسلام مصداق پيدا کرد.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح کرد: اين موضوع خود را در ورزش نشان داد به گونه اي که ما به عنوان اول گروه صعود کرديم، به جام جهاني واليبال و بستکتبال و در المپيک مقام آورديم.براي اولين بار هم در المپياد مهارت، مقام چهارم را کسب کرديم.

رييس جمهور گفت: در حوزه فرهنگ عمومي اتفاقات خوبي افتاد ولي در حوزه فرهنگ خاص بايد خيلي کار کنيم.

دکتر احمدي‌نژاد درباره موضوع تردد خودروها و ترافيک تصريح کرد: من فکر مي‌کنم وضع خيلي خوب شده، سرمايه گذاري دولت در اين زمينه در شهرها 9 برابر دولت‌هاي قبل بوده است.

رييس‌جمهور افزود: در سال 1384 تعداد کشته‌هاي جاده اي نزديک به 28 هزار نفر و به نسبت 8 تا 10 برابر آن مجروح بود که هزينه‌هاي مادي و انساني و نيز عوارض عاطفي طولاني داشت. رشد کشته‌ها هر سال بين 10 تا 12 درصد که اگر همين رشد باقي مي‌ماند، الان بايد بالاي 60 هزار کشته در جاده‌ها داشتيم.

دکتر احمدي‌نژاد افزود: دولت از ماه اول و دوم با بيمه، نيروي انتظامي، راهداري و اورژانس جلسه گذاشت و با توجه به فعاليت‌هاي انجام شده با وجود 3 برابر شدن خودروها و بيش از 2 و نيم برابر شدن تردد، تعداد کشته‌هاي ما در سال 1391 به زير 19 هزار نفر رسيده است.اين يعني بالاترين سرعت کاهش نرخ کشته‌ها در دنيا را ايران کسب کرده است و هم اکنون ميزان عادي کشته بر تردد ما معادل بهترين‌هاي دنياست، دو گام ديگر برويم جزو کشورهاي پيشرفته قرار خواهيم گرفت.

*تشريح اقدامات دولت در خصوص اصلاح جاده‌ها و ايمني

وي در بخش ديگري از گفتگوي زنده تلويزيوني با مردم با بيان اينکه از طريق عراق توانسته‌ايم برق جمهوري اسلامي ايران را به لبنان نيز برسانيم، گفت: کشوري که خودش خاموشي داشته در حال حاضر صادرکننده برق است، بطوري که وزارت نيرو پارسال 2 ميليارد دلار درآمد از محل صادرات برق داشته است.

رييس‌جمهور با تأکيد بر اينکه کارهاي بسيار وسيعي در خصوص اصلاح جاده‌ها و ايمني آنها انجام شده است، اظهار داشت: در اين مدت تجهيزات کنترلي، پايگاه‌هاي اورژانس، هلال احمر و بيمارستان‌هاي مجهز احداث شده است و براي ايمني سختگيري و کنترل پليس راه کشور بيشتر شده و خودروها مجوز به ‌کيسه هوا و ترمز اِي‌بي‌اس شدند. در اين مدت بيش از يکصد فعاليت انجام که محصول آن نيز کاهش مرگ و مير در کشور شد.

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره اينکه اگر در خصوص ايمني و اصلاح جاده‌ها کار زيربنايي صورت نمي‌گرفت اکنون شاهده 60 هزار کشته در کشور در سوانح جاده اي بوديم که اين رقم به 19 هزار کشته رسيده است و همين ميزان نيز بسيار زياد است؛ اما بايد اذعان داشت، آمار کشته‌ها در دولت نهم و دهم، کاهش چشمگيري داشته است و در اين راستا اگر 2 گام ديگر برداريم، جزو کشورهايي مي‌شويم که در اين زمينه به پيشرفت رسيده‌اند.

رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در کتاب جغرافي مساحت ايران را يک ميليون و 648 هزار کيلومتر مربع آمده است، اما عددي که شما در صحبت‌هايتان گفتيد، با اين عدد همخواني ندارد و گفتيد به هر خانواده ايراني هزار تا 2 هزار مترمربع زمين مي‌دهيد، اين عدد را از کجا آورده ايد؟ گفت: اگر ما به هر خانواده هزار متر زمين بدهيم مي‌شود، 2 ميليون و يکصد هکتار، اما وسعت ايران با همان رقم قبلي که گفتيد 165 ميليون هکتار مي‌باشد که زمين کم نمي آيد. در اين زمينه نيز به سازمان جغرافيايي مأموريت داده شد، تا يک نقشه‌برداري هوايي از طريق عکس‌هاي هوايي و کنترل زميني با دستگاه‌هاي بسيار دقيق انجام دهد.

دکتر احمدي‌نژاد ادامه داد: اندازه گيري قبلي با استفاده از دستگاه‌هاي اندازه گيري قديمي بوده و دقيق نبوده است الان اندازه‌گيري بسيار دقيق انجام شده و با نرم‌هايي که در جهان قابل قبول بود، يک ميليون و 873 هزار هکتار وسعت ايران عزيز است که بايد در کتاب‌هاي جغرافيايي آن را درست کنيم يعني نزديک به 225 هزار کيلومتر مربع وسعت ايران به لحاظ رسمي است که اگر سند آن درست نباشد بعداً‌ مسائل حقوقي درست مي‌شود الان بايد سند آن درست شود ما سند را درست کرديم و سند آن در جهان ثبت خواهد شد.

رييس جمهور در پاسخ به سوال مسايل عمراني و زيرساخت‌ها و فعاليت‌هايي که در اين زمينه انجام شده است، تأکيد کرد: کارهاي بسيار زيادي در اين زمينه انجام شده است، به عنوان مثال، ما هميشه در برق قطعي داشتيم در 10 سال قبل از اين دولت تابستان‌ها با قطعي برق برنامه‌ريزي مي‌شد. در حال حاضر شبکه برق پايدار است؛ بطوري به مرحله صادرات برق و جزء صادرکنندگان برق در منطقه هستيم و به اکثر همسايه‌ها از جمله به ترکيه، عراق، عمان، پاکستان، افغانستان، آذربايجان برق صادر مي‌کنيم.

*براي نخستين بار در کشور تعداد مسکن از تعداد خانوار پيشي گرفته است

وي در ادامه گفتگوي زنده تلويزيوني به پروژه انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان و مازندران به دشت مرکزي ايران به عنوان يکي از آرزوهاي ديرينه کشور اشاره کرد و گفت: پروژه انتقال آب از جنوب و شمال به دشت مرکزي ايران معلوم و پيمانکار آن نيز مشخص شده و در آينده نزديک انجام خواهد شد.

دكتر احمدي‌نژاد گفت: براي نخستين بار در کشور تعداد مسکن از تعداد خانوار پيشي گرفته است و اين به معناي آن نيست که هر خانوار يک خانه دارد بلکه شايد بعضي ها دو يا سه خانه داشته باشند.

رييس جمهور با اشاره به انجام كار عمراني در هر نقطه اي از کشور خاطر نشان كرد: ما طرح مهر ماندگار را تعريف کرديم که بر اساس آن، پروژه هاي نيمه تمام در مدت مشخصي تمام مي شود که بر اساس اين طرح، پروژه هاي زيادي تا يکي دو سال آينده در شرف افتتاح است و ان شاء الله مي آيند و افتتاح مي کنند.

*در سفر به کشورهاي دنيا مستقيم با مردم حرف مي زديم

دكتر احمدي‌نژاد با تشريح اولين کارهاي صورت گرفته در حوزه بين الملل گفت: حدود 115 مسافرت خارجي داشته ام که اولين و مهمترين کار ما گفتگوي دو جانبه با ملت ها بود.در دولت نهم و دهم يک گفتمان بين المللي جديدي به نام گفتمان مردمي در دنيا شکل گرفت. ما در سفرهايمان به کشورهاي دنيا مستقيم با مردم حرف مي زديم و اين گفتمان فصل مشترک مطالبات ملي ملت هاست و در آن ما از کرامت انساني و نفي ظلم حرف مي زديم.

رييس‌جمهور گفت: ما مشاهده کرديم اين نظم موجود در دنيا که 400 سال هم سابقه دارد يک طرفه است و بررسي دقيق کرديم و ديديم که حلقه اتصال آن نه خدا و دين بلکه حول محوريت صهيونيست است و تنها امر قدسي استعمار و سرمايه داري، صهيونيست ها هستند.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه ما اهل جنگ نيستيم و مي خواهيم کارهايمان را بر اساس حرکت مردم انجام دهيم ،افزود: اين امر منتج به طرح دو سؤال شد؛ نخست اينکه چرا نمي گذارند درباره هولوکاست تحقيق شود و دوم آنکه اگر هولوکاست اتفاق افتاده در کجا اتفاق افتاده بود؟ هيچ يک از کشورهايي که صهيونيسم براي آنها امر مقدسي است، نتوانستند جواب اين سؤال ما را بدهند و صداي کساني را هم که در صدد پاسخگويي بودند، خفه کردند.

*نقش مهم ايران در اصلاح معاهده ان پي تي

رييس‌جمهور افزود: متأسفانه در داخل نيز بعضي ها گفتند طرح موضوع هولوکاست به نفع صهيونيست ها شده و رابطه ما را با غرب مخدوش کرده است که خوب متوجه نيستند که چه مي گويند.چرا صهيونيست ها گفتند بايد کاري کنيم که احمدي‌نژاد نابود شود ؛چون از طرح اين موضوع عصباني هستند و از بنيان خورده اند و براي اينکه بگويند به نفع ما شده اين حرفها را مي زنند.

دکتر احمدي‌نژاد در ادامه سخنانش در گفتگوي زنده تلويزيوني نقش ايران را در اصلاح معاهده ان پي تي مهم دانست و گفت: از مجموع 11 پيشنهاد ايران در اجلاس اصلاح اين معاهده در سازمان ملل، 10 پيشنهاد در متن اجلاس مورد موافقت قرار گرفت و تصويب شد.

رييس‌جمهور افزود: در پس پرده اين اجلاس قصد داشتند هم پروتکل الحاقي را براي ساير کشورهاي جهان غير از آمريکا و دوستانشان اجباري کنند و ايران را نيز به تعليق فعاليت هاي هسته اي وادارند. به همين خاطر به دليل حساسيت موضوع، تصميم گرفتم خود سفري به اجلاس داشته باشم که با فعاليت هاي گسترده ايران در اجلاس، هم پيشنهادهاي ايران مطرح شد و هم به جاي تعطيلي فعاليت هاي هسته ايران، رژيم صهيونيستي ملزم شد تا فعاليت هاي خود را زير نظر آژانس قرار دهد. بنابراين در مجموع ان پي تي به نفع ملت ها به عنوان يک معاهده هسته اي، اصلاح شد.

*انديشه مهدويت در ادامه طرح مديريت مشترک جهاني در مقابل نظام سرمايه داري

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به طرح مديريت مشترك جهاني در مقابل نظام سلطه گفت: اين طرح يک ايده عملياتي، فعال و رو به جلو بود تا مديريت مشترک جهاني بر پايه عدالت، پاکي و حضور صالحان به نفع ملت ها انجام پذيرد. در همين دوره، انديشه مهدويت در ادامه طرح مديريت مشترک جهاني در مقابل نظام سرمايه داري مطرح شد و ما پيام همه انبياء الهي را در مجامع جهاني مطرح کرديم که اين ايده رو به جلو است و رفته رفته به عنوان يک ادبيات، نهادينه خواهد شد.

رييس‌جمهور گفت: براي اولين بار موضوع امام زمان (عج) در اين دنيا مطرح شد، البته امامي از جنس بهار، دوست داشتني، زيبايي و با عشق به همه انسان ها و ارزش ها نه امامي که بعضي به غلط مي گويند وقتي بيايد دو سوم انسان ها را نابود مي کند.امامي را مطرح کرديم که از جنس پاکي ها و مردم است و با مردم آشناست که اين مباحث را حتي با روحانيون مسيحي و بوداييان مطرح کرديم که آثار خودش را خواهد گذاشت.

*دولت از مردم با مردم و براي مردم است

رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شکستن حلقه بسته مديريتي، انجام امور جديد مديريتي،‌ چابک کردن و کوچک کردن دولت يکي از وعده هاي شما بوده و آيا دولت امروز بزرگتر است يا دولت سال 84؟ گفت: دولت از مردم با مردم و براي مردم است و دولت غير از اين معنايي ندارد. دولت بايد از دل مردم بيرون آيد و همراه و براي مردم باشد. در اين هشت سال سعي کرديم براي مردم باشيم.

دکتر احمدي‌نژاد افزود: هر سمتي که اراده عمومي بود، به همان طرف رفتيم و هيچکس حتي مخالفين حس نکردند دولت مقابل آنهاست گرچه مخالفت کرده اند. اولين دولتي هستيم که بدون هيچ دغدغه اي بين مردم، محافل و خيابانها مي رويم. با اين نگاه مديريت ها را سازمان داديم يعني هرکس با مردم بود و اين انديشه را داشت، به دولت راه يافت و هر کس از اين انديشه فاصله داشت، در دولت جايي نداشت.

رييس‌جمهور با اشاره به ارتباط بين دولتمردان و مردم، اظهار داشت: در اين دولت مردم بدون هيچ نگراني نظرات خود را بيان کردند؛ ما در اين دولت به همه شهرستان ها سفر کرديم و اين براي اولين بار در تاريخ ايران بود که رييس جمهوري همه کشور را ديده است.

*در اين دولت حلقه بسته مديريتي شکسته شد

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه دولت با اشراف تصميم مي گيرد، چون همه کشور را مي شناسد، گفت: دولت کوچک شده است زيرا بخش هاي مهمي از دولت از طريق بورس، اصل 44 قانون اساسي و اختيارات دولت واگذار شده است. همچنين بيش از 70 هزار نفر از دولت بيرون رفته اند و دولت به لحاظ حجمي و ساختار هم کوچک شده است.

رييس‌جمهور تاکيد کرد: بيشترين واگذاري تصدي ها و اختيارات به استان ها، در اين دولت اتفاق افتاده است.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه در اين دولت حلقه بسته مديريتي شکسته شد و نسل جديدي از مديران مردمي، متخصص و دلسوز معرفي شدند، گفت: خيلي از همين مديران کانديداي رياست جمهوري شدند و چه بسا اگر رد صلاحيت نمي شدند، راي مي آوردند.

رييس‌جمهور گفت: در اين دولت براي اولين بار مديراني بدون هيچ نشانه، عنوان و از اقوام مختلف مشغول بکار شدند.

دکتر احمدي‌نژاد به سفرهاي استاني دولت نهم و دهم اشاره کرد و آنرا دور زدن بروکراسي دانست و افزود: بروکراسي انرژي کار را مي گيرد اما ما با سفرهاي استاني بروکراسي را دور زديم.

رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه دولت در همه امور کشور و بر همه جا اشراف دارد، تصريح کرد: تمرکززدايي، کوچک کردن دولت و از همه مهم تر پاکي، ساده زيستي در هم شکستن اشرافيت دولتي، جلوگيري از ريخت و پاش ها و جلوگيري از کارهاي اقتصادي شخصي از جمله اقدامات اين دولت است. ديديد که همه دستگاه ها بسيج شدند که بتوانند يک مورد سوءاستفاده از اعضاي اصلي دولت بگيرند، اما نتوانستند چون چيزي وجود نداشت.

دکتر احمدي‌نژاد اضافه کرد: در اين دولت الگوي جديدي از مديريت عرضه شد چون همه متعهد به مردم بودند. با پشتيباني و حمايت مردم اکنون يک لايه از مديران توانمند، متخصص و کاملا مردمي توليد شده است.

رييس‌جمهور با بيان اينكه دولت هاي نهم و دهم در مقايسه با همه دولت ها، بيشترين پرواز با هواپيما و بالگرد را براي حضور در مناطق مختلف کشور داشته اند، اظهار داشت:برخي فکر مي کنند ما در اين پروازها براي هواخوري مي رويم درحاليکه در ازاي هر ساعت پرواز با هليکوپتر همه سلول هاي و استخوان بندي بدن آسيب مي بيند و معلوم مي شود که خلبان ها چه زحمتي مي کشند.

دكتر احمدي‌نژادخاطر نشان كرد: براساس گزارش بخش هاي مسئول، به اندازه ساعات موظف يک خلبان در 30 سال پرواز داشته ايم و بايد چند گواهينامه پرواز بگيريم.

در ادامه اين گفتگوي تلويزيوني مجري برنامه خطاب به رييس‌جمهور گفت خيلي ها دوست داشتند بزرگراهي به نام شهيد احمدي‌نژاد درست شود که رييس‌جمهور در پاسخ گفت: درست مي شود، شايد يکي از بزرگراه‌ها را به همين اسم نام گذاري کنند.

دکتر احمدي‌نژاد گفت: بنده اولين رييس جمهوري هستم که در کنار مرزهاي رژيم اشغالگر قدس در 400 متري صهيونيست ها حضور يافتم درحاليکه 40 پرنده دشمن در پرواز بود و در آنجا از حقوق ملت فلسطين دفاع کردم و اين بشارت را به جامعه بشري دادم که صهيونيست ها رفتني هستند.

رييس‌جمهور اظهار داشت: وقتي به بيروت رفتم تا سخنراني کنم، ديدم شيشه اي ضد گلوله قرار داده اند؛ اما در کمتر از يک ثانيه در ذهنم تجزيه و تحليل کردم و گفتم زشت است با وجود اين همه حضار، پشت اين شيشه قرار بگيرم.در آن موقعيت با خود گفتم 2 کيلومتر آن طرف تر، رژيم صهيونيستي اگر بخواهد آنجا را با موشک هدف قرار دهد اين همه مردم از بين مي روند زيرا با شليک گلوله مستقيم که نمي توانست هدف قرار دهد بلکه بايد موشک مي زد، به فرض که با گلوله مستقيم نيز نتواند ما را هدف قرار دهد، مردم چه؟در آن شرايط با خود گفتم ننگ آور است که رييس‌جمهور ايران پشت شيشه ضدگلوله با مردم بنت جبيل سخن بگويد، به اين علت پشت تريبون رفتم و مترجم پشت شيشه ضدگلوله ايستاد.

دكتر احمدي‌نژاد گفت: اين نخستين بار بود که رييس جمهوري اين چنين کنار مرزهاي رژيم صهيونيستي رفت و فکر نمي کنم پس از آن هم به بنت جبيل رفته باشد و با قدرداني از مردم بگويد رژيم صهيونيستي خانه عنکبوت است.

*اين دولت نخستين دولتي است که در انتخابات رياست جمهوري از خودش نامزد نداشت

رييس‌جمهور افزود: اين دولت نخستين دولتي است که نه به علت کارهاي انجام نداده، ضعف ها و سستي ها بلکه بابت کارهاي انجام داده، ابتکارات و فعاليت هايش مورد هجوم قرار گرفت که اين نيز نخستين بار نه فقط در تاريخ پس از انقلاب که در تاريخ رقم خورده است.

دکتر احمدي‌نژاد خاطر نشان کرد: اين دولت نخستين دولتي است که در انتخابات رياست جمهوري از خودش نامزد نداشت و رقيب کسي نبود.همچنين اولين رييس دولت و جمعي از اعضاي اين دولت هستيم که نخستين بار بالگردمان با کابل برخورد کرد اما به خاطر دعاي مردم، آن بزرگراه ( شهيد احمدي‌نژاد ) درست نشد و بالگرد سالم بر زمين نشست.

رييس‌جمهور گفت: براساس گزارش کارشناسان، درباره اين سانحه، اين نخستين باري است که بالگردي با کابل برخورد مي کند و سقوط نمي کند، ما نفهميديم چگونه عبور کرديم، البته اين ناشي از دعاي مردم و عنايت امام عصر (عج) بود که از مردم و ساحت مقدس امام زمان (عج) تشکر مي کنم.

دکتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي که دكتر احمدي‌نژاد از عصر شنبه آينده چکار خواهد کرد، گفت: مهمترين کاري که بايد انجام شود، بحث توسعه علمي کشور است که اگر بتوانم کمکي در اين بخش کنم، دريغ نخواهم کرد.

*به عنوان خادم کوچک ملت ايران از هيچ اقدامي فرو‌گذار نخواهم کرد

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: آنچه از مدت ها قبل به آن فکر کرده ام اين بوده که بخش اصلي فعاليت هايم را با راه اندازي يک دانشگاه بين المللي که دانشجوي داخلي و خارجي پذيرش کند، ادامه دهم.

دکتر احمدي‌نژاد همچنين در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آيا در آينده کار سياسي خواهد کرد و يا حزب تاسيس خواهد کرد، گفت: من اصلاً اهل حزب نيستم و پيش از اين هم اين کار را تجربه کرده ام.اما اينطور نيست که حرف سياسي نزنيم چرا که حرف ها و بحث هاي سياسي بخشي از زندگي من است.

رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا اگر از شما بخواهند شهردار بشويد قبول مي کنيد يا نه؟ خاطر نشان کرد: من خادم کوچک ملت ايران هستم و از هيچ اقدامي فرو‌گذاري نخواهم کرد.

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه اين شبها، شبهاي دعا و قدر است، اظهار داشت: شبهاي قدر فرصت کم‌نظيري براي هر انساني است تا با استفاده از اين فرصت خودشان را دريابند در شب قدر يک طرف قرآن و از طرف ديگر دعا مطرح است.

رييس‌جمهور با بيان اينکه قرآن کلام خداست و دعا سخن انسان کامل با خدا و در همان بازتاب قرآن است، تصريح کرد: قرآن نازل مي‌شود به سمت انسان و به آيينه انسان کامل مي‌خورد و به بالا منعکس مي‌شود و دعا، پنجره‌اي است به سمت خدا و خداوند دوست‌ترين دوستان و عاشق‌ترين عاشق‌ها به انسان است و به همين خاطر ماه رمضان را قرار داده که ثواب آن چند برابر باشد حتي خواب انسان هم عبادت است.

*اين دولت با دعاي مردم آمده و تا کنون ايستاده است

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه فرصت، فرصت دعاست و بياييد همه براي هم دعا کنيم و همه خوبي‌ها، نعمت‌ها،‌ امنيت، شادي، سلامت و عدالت را براي هم بخواهيم، خاطر نشان کرد: دعا کنيم آن صاحب و اصل و آن کسي که تجلي همه خوبي‌ها و عاشق همه انسانهاست بيايد و اگر آن انسان کامل بيايد عقل‌ها کامل و همه با نشاط مي‌شوند.

رييس‌جمهور با بيان اينکه اين دولت با دعاي مردم آمده و تا کنون ايستاده است، تصريح کرد: دعا فرصت‌ساز و استعدادها به واسطه دعاي مردم شکوفا شده است.

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه الان فصل دعاست، همه را دعا کنيم که مريضها را شفا، اسيران را آزاد، گرسنه ها را سير و غريب ها را به خانواده هايشان باز گرداند و امنيت و آرامش، صفا و شادکامي بدهد، اظهار داشت: اينها همه يک نگاه است و دعا نگاه خدا و پيامبر (ص) است. شبهاي قدر خدا مي‌شنود، از خداي بزرگ، خودش را بخواهيم.

رييس‌جمهور با اشاره به دعاي سحر که مي‌فرمايد خدايا من همه چيز کلش را، بهترينش را، بالاترينش را مي‌خواهم، عزت را بالاترين عزت، کمال را بالاترين کمال مي‌خواهم، تصريح کرد: عبارتهاي اين دعا صفات تفصيلي است و سعي کنيم همه، همديگر را دعا کنيم و بخواهيم بهترين‌ها براي بشريت رقم بخورد.

دکتر احمدي‌نژاد با تقدير


این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5153.html )