عنوان خبر:الامام السجاد (ع)-الصحیفه السجادیه،الدعاء 14
جمعه 11 مرداد 1392 - 22:11:48


پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود بفرست و با نیروی خود، ستمگر و دشمن را از ستم بر من باز دار و با قدرت خود تیزی و برندگی دشمنی او را بر من کند کن و او را به کار خودش مشغول و در برابر کسی که با او دشمنی می کند ناتوانش ساز.
الامام السجاد (ع)-الصحیفه السجادیه،الدعاء 14اللهم فصل علی محمد و آله، و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی بقوتک، و افلل حده عنی بقدرتک، و اجعل له شغلا فیما یلیه، و عجزا عما یناویه.
الامام السجاد (ع)-الصحیفه السجادیه،الدعاء 14این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5171.html )