عنوان خبر:ذخیره پاداش اعمال
پنجشنبه 17 مرداد 1392 - 23:59:31


پس هیچ کس نمی داند چه چیزهایی از آنچه روشنی بخش دیدگان است به پاداش آنچه انجام داده اند، برای آنان ذخیره شده است.
السجده/17فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعلمون.
السجده/17این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5197.html )