عنوان خبر:سفارش به استغفار
شنبه 19 مرداد 1392 - 17:53:28


زیاد استغفار کنید، زیرا خداوند عزوجل آمرزش خواهی را به شما یاد نداد، مگر برای اینکه می خواهد شما را بیامرزد.
رسول الله (ص)-تنبیه الخواطر 5/1اکثروا من الاستغفار، فان الله عزوجل لم یعلمکم الاستغفار الا و هو یرید ان یغفر لکم.
رسول الله (ص)-تنبیه الخواطر 5/1این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5205.html )