عنوان خبر:عملكرد 5 ماهه اداره كل آموزش فني و حرفه اي گلستان
شنبه 9 شهريور 1392 - 23:50:08


مدير کل آموزش فني وحرفه اي گلستان :

بيش از 1430000 نفر-ساعت آموزشي در 5 ماهه اول سالجاري در مراکز آموزش فني وحرفه اي استان گلستان اجراء شده است.‏به گزارش گلستان نیوز به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان" مدير کل آموزش فني وحرفه اي گلستان از اجراي 1434975 نفر- ساعت آموزش رشته هاي مختلف مهارتي براي 9700 نفر درپنج ماهه اول سال جاري استان خبرداد.‏

مهندس تيرانداز گفت:‏‏ اين مقدار آموزش در254 حرفه اجرا شده است که در مقايسه بامدت مشابه در سال گذشته در ايجاد تنوع رشته هاي آموزشي 5/9 درصد افزايش داشته است اين موضوع ناشي ازبرنامه ريزي در تنوع بخشي گروه هاي هدف ونيازسنجي دقيق آموزشي بوده که منجر به تعريف دوره هاي جديد شده وازسوي ديگر بهره گيري از ظرفيت ساير دستگاه ها وموسسات در قالب تفاهم نامه ها ي ملي واستاني نيز  ميتواند مزيد علت باشد.‏

مديرکل آموزش فني وحرفه اي گلستان بااشاره به اينكه در پنج ماهه اول سالجاري،732 دوره آموزشي دراستان برگزار شده که قسمتي از اجراي اين دوره ها در قالب اجراي مشارکتي و بدون هزينه صورت پذيرفته است .‏ ايشان همچنين از برگزاري 202 دوره ويژه مشاغل خانگي در اين مدت خبر داد و گفت:‏‏ اين تعداد دوره آموزشي در 45 رشته برگزار شده که نسبت به زمان مشابه در سال 91، 11% در برگزاري دوره ها و 36% در تنوع حرف ويژه مشاغل خانگي رشدداشته است.‏

درادامه وي افزود :‏‏در زمينه قطب بندي كشاورزي در9 رشته با23 دوره ،درسطح استان براي 317 نفر از گروه هاي هدف روستائي آموزش اجرا گرديد.‏

مدير کل آموزش فني وحرفه اي گلستان در خصوص استقبال بانوان از آموزشهاي فني وحرفه اي گفت:‏‏ از تعداد 9700 نفر آموزش ديده در پنج ماهه اول سالجاري ،29% معادل 2788 نفر بانوان ميباشند که نسبت به همين زمان در سال قبل 6% رشد راتجربه ميكند.‏

در قسمتي ديگر از سخنان خود تيرانداز اشاره نمود که در پنج ماهه اول سالجاري سرانه آموزشي به ازاي هر نفر کارآموز 148 ساعت بوده که 10 ساعت کاهش نسبت به سال قبل در همين زمان را نشان ميدهد و اين بدان معناست که آموزش هاي مهارتي روند پيگيري اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشي واثربخش در حوزه مشاغل خانگي و بازار محور را همچنان ادامه مي دهد و از نظر تعداد دوره هاي برگزار شده در حوزه بازار محور رشد 5/24% نسبت به سال گذشته داشته ايم که مي تواند بسترهاي مناسب اشتغال و درنهايت افزايش نرخ مشارکت اقتصادي را فراهم نمايد.‏
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5245.html )