عنوان خبر:ظهور قائم (عج) آل محمد (ص)
پنجشنبه 14 شهريور 1392 - 23:08:08


قائم ما (آل محمد) با ترس در دل دشمنان پیروز، و با نصرت (حق) تایید شود ... گنج ها برای او نمایان گردد ... و (آن زمان) در زمین هیچ جای خرابی نماند جز آنکه آباد گردد.
الامام الباقر (ع) - اکمال الدین 331القائم منا منصور بالرعب، موید بالنصر ... و تظهر له الکنوز ... فلا یبقی فی الارض خراب الا قد عمر.

الامام الباقر (ع) - اکمال الدین 331

امروز ذهنیت بشر، آماده آن است که بفهمد، بداند و یقین کند که انسان والایی خواهد آمد و بشریت را از زیر بارهای ظلم و ستم نجات خواهد داد.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ایاین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5258.html )