عنوان خبر:مهمترين اصل مبارزه باموادمخدر،پیشگیری است.
دوشنبه 25 آذر 1392 - 21:49:33


فرماندار علی آباد کتول:

در موضوع مواد مخدر پيشگيري ، درمان و مبارزه بايد با هم صورت بگيرد تا عملكرد اثربخش باشد.به گزارش گلستان نیوز به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد" هشتمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه مواد مخدر شهرستان علي آباد كتول با حضور علي اكبركي پور فرماندار علي آباد كتول،علي رضايي مسئول دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدراستانداري گلستان درمحل سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد .
كي پور هدف از راه اندازي شوراي مذكور را برنامه‌ريزي نظام مند براي مقابله با مواد مخدر و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط برشمرد و ابراز اميدواري كرد :با حضور فعال اعضا و برگزاري جلسات مدون و منظم، اقدامات مطلوبي در اين حوزه صورت خواهد گرفت تا نتايج آن نيز به صورت ملموس براي شهروندان قابل درك باشد تا به احساس امنيت بيشتري دست يابند.
فرمانداراظهارداشت :موادمخدرريشه درمباحث فرهنگي،اعتقادي وسياسي دارد.
وي افزود:كشورايران براي نظام سلطه نقطه هدف است تاباواردكردن انواع موادمخدربتواندبصورت آرام وخزنده نيروهاي جوان كشورراآلوده كرده وتوان كشوررا كاهش دهد.
فرماندار گفت: پيشگيري مهمترين اصل مبارزه باموادمخدرمي باشدودرموضوع مواد مخدر پيشگيري ،درمان ومبارزه بايد باهم صورت بگيرد تاعملكرداثربخش باشد.
كي پوربيان داشت:براي كاهش آسيب ها درحوزه مبارزه وپيشگيري ،دستگاه هاي فرهنگي ،تربيت بدني ،آموزش وپرورش ،رسانه هاوبخصوص خانواده ها نقش تعيين كننده اي دارندكه اين بخشها باتلاش وهمت مي توانند درراستاي كميته ها دربرطرف كردن نگراني هاي جامعه درموضوع مواد مخدر موثر باشند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5301.html )