عنوان خبر:قابلیت استفاده از خدمات ADSL برای ۳۳۳۰۰ مشترک علی آباد کتول
پنجشنبه 28 آذر 1392 - 23:29:24


وضعیت خدمات ارتباطی در علی آباد کتول :

گزارشی از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته توسط  رئيس اداره مخابرات شهرستان علي آباد كتول طي سالجاري.به گزارش گلستان نیوز به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد کتول" مشروح مصاحبه روابط عمومي فرمانداري علي آباد كتول از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته توسط محمدعلي ديلم كتولي رئيس اداره مخابرات علي آباد كتول طي سالجاری :

۱- فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته توسط اداره مخابرات علي آباد كتول طي يك سالجاري را عنوان فرماييد؟

الف)طرح تقويت شبكه كابل شهر فاضل آباد كه در حال اجراء مي باشد.

ب)نصب و راه اندازي سايت WLL-GSM روستايي درچه جا و تقويت آنتن دهي موبايل از طريق رومينگ در دهنه محمدآباد

پ)نصب و راه اندازي سايت BTS همراه اول در دهنه زرين گل كه تا به آن زمان امكان ارتباط دهي وپوشش همراه اول ۱۰ الي ۲۰ درصد بوده و الحمدا.. به پوشش ۱۰۰ درصدي رسيد

ت)نصب سايتهاي WLL-GSM روستايي در شهر علي آباد به تعداد ۴ سايت به جهت تقويت آنتن دهي پوشش ارتباطي تلفنهاي GSM كوهستان در شهر (چون اكثر قريب به اتفاق مردم منطقه و ساكنين در كوهستان بعنوان ييلاق قشلاق زندگي مي كنند و در حال تردد هستند اين كار امكان استفاده از اين تلفنها را براي مشتركين مهيا نموده كه تماسها با هزينه تلفن ثابت و داخلي) محاسبه مي شود./.

ث)طرح تقويت شبكه كابل شهر علي آباد كه در چند فاز بايد انجام شود و در حال حاضر فاز اول آن از ۱۶ متري مهديه تا تقاطع كبودوال در حال اجراء است.

ج) انجام عمليات نصب وراه اندازي كافوي نوري مجتمع ولايت (۶۰) واحدي كه موردبهره برداري قرارگرفت .

۲- اقدامات صورت گرفته براي استفاده شهروندان از اينترنت پرسرعت در شهر ها و روستاها-چه مقدار اجرا شده است؟

بطور كل ارائه خدمات اينترنت به شهروندان و روستاييان عزيز علي آباد در مجموع به ۴ شهر علي آباد-فاضل آباد- مزرعه و سنگدوين و ۱۶ روستاي توابع كه امكان واگذاري اينترنت در آنجا مهيا بوده تجهيزات نصب و راه اندازي شده بطوري كه از ۴۰۰۰ پورت منصوبه ۲۸۶۵ مشترك در حال استفاده از اينترنت پرسرعت (ADSL) مي باشند و به تعداد ۱۰ روستا فعلاً امكان واگذاري ADSL يا اينترنت پرسرعت وجود نداردكه ان شاءا... با تمهيدات و تصميمات اتخاذ شده از طرف شركت مخابرات در دستور كار بوده و به تدريج از اين امكان بهره مند خواهند شد.

۳- ميزان بهره مندي شهروندان علي آباد كتول از تلفن ثابت و اينكه چه ميزان واگذار شده است را بفرماييد؟

شهرستان علي آباد كتول با دارا بودن چهار شهر و تعداد ۲۰ روستا داراي ۵۵۵۴۶ شماره منصوبه كه از اين تعداد ۴۱۶۰۴ مشترك داراي تلفن ثابت بوده يا مي توان گفت مشغول بكارمي باشد.

۴- چه اقداماتي در خصوص بهبود شبكه تلفن همراه در علي آباد كتول صورت گرفته است؟

از نظر پوشش همراه اول بايد گفت ۹۰ درصد داراي پوشش خوب ۵ درصد ضعيف ۵ درصد باقيمانده خيلي ضعيف بوده كه در مجموع اين ۱۰ درصد در دستور كار جهت نقطه يابي –تمليك زمين-گرفتن مجوز و غيره مي باشد كه در آينده نه چندان دور مرتفع خواهد شد. ومي توان گفت شهرستان داراي پوشش ۱۰۰ ./. درصدي خواهدشد ان شاا.. .

۵- حضرتعالي اگر بخواهيد سال ۹۲ را نقطه عطفي در عملكرد مخابرات علي آباد كتول بيان كنيد ,بفرماييد كه چه اقدامات و كارهايي را مي خواهيد انجام بدهيد يا اينكه در حال انجام است؟

به جرات مي توان گفت امكانات و طرح پروژه هاي كه دراين چندماه انجام شده و بعضي در حال اجراء است اگر به همين صورت كه پيش مي رود رو به پيش باشد البته به همت مسئولين شركت مي توان بيان كرد در طي ۱۰ سال قبل بي نظير بوده اقداماتي را كه ما به عنوان مسئول مخابرات از مدير عامل محترم شركت مخابرات مي خواهيم : ۱.طرح تقويت شبكه كابل شهري و روستايي ۲. امكان واگذاري يا ارائه خدمات اينترنتي ADSL پرسرعت به ۱۰ روستاي باقيمانده كه بعضي داراي شبكه كابلي نمي باشند ۳ . كمك يا شتاب به عوامل طرح وتوسعه ارتباطات سيار جهت پوشش ۱۰./. درصدي باقيمانده

۶- احتمالاً در يكي دو سال اخير مخابرات علي آباد كتول موفقيتهايي داشته است اين موفقيت ها و افتخارات كسب شده را براي ما و شهروندان علي آبادي بيان بفرماييد؟

الحمدا... در يكي دوسال اخير امكاناتي كه براي شهر علي آباد آورده شد كه بعض نصب وراه اندازي شده و يا در حال اجراء پروژه مي باشد اصلاً با ۱۰ سال قبل قابل مقايسه نمي باشد كه در اين مجال كوتاه ,نامبردن آنها نمي گنجد كه برخي از آنها را اشاره مي كنم :

۱.طرح تقويت شبكه كابلي در چهار راه طالقاني شمالي

۲. طرح تقويت شبكه كابلي درشهر مزرعه

۳.طرح تقويت شبكه كابلي شهرك صنعتي

۴.طرح و توسعه و تجهيز ۴ روستا به اينترنت پرسرعت ADSL

۵. احداث ۴ سايت BTS همراه اول

۶.احداث ۴ سايت BTS جهت WLL-GSM در شهر درخصوص همپوشاني يااستفاده تلفنهاي كوهستان درشهرستان

۷.طرح توسعه و تجهيز ۳ روستا به اينترنت پرسرعت ADSL در آينده نزديك كه فعلا درحال طراحي ونصب هستيم

۸. اجراي طرح تقويت و توسعه شبكه كابل فاضل آباد

۹. اجراي طرح تقويت و توسعه شبكه كابل علي آباد

۱۰. انجام عمليات نصب وراه اندازي كافوي نوري مجتمع مسكوني ولايت(۶۰) واحدي علي آباد كه موردبهره برداري قرارگرفت

۱۱.انجام عمليات نصب وراه اندازي كافوي نوري مجتمع مسكوني (۴۸) واحدي فاضل آباد كه موردبهره برداري قرارگرفت .

۷- مخابرات به عنوان متولي IT تلاشهاي زيادي براي توسعه فيبرنوري و الكترونيك در استان انجام داده است, بفرماييد برنامه امسال اداره مخابرات علي آباد در اين راستا چيست؟

در خصوص بحث IT آنچه را كه مربوط به بستر فيبرنوري و يا همان اجراي شبكه فيبرنوري در شهرستان مي باشد از طرف شركت مخابرات بسترسازي ويا انجام شده كه به فراخور نياز ادارات و يا درخواست, ادارات, نهادها ,سازمانها و دانشگاهها وغيره...كه متقاضي باشند آماده واگذاري و ارائه خدمات هستيم.

۸- چند هزار پورت اينترنت در شهرستان نصب شده است؟

در حال حاضر به تعداد ۴۰۰۰ پورت اينترنت جهت واگذاري ADSL در شهرستان نصب شده است.

۹- سوال آخر در حال حاضر وضعيت خدمت رساني در بخش اينترنت را چطور ارزيابي مي كنيد, در اين زمينه اگر بخواهيد به مديريت زيرمجموعه تان نمره بدهيد چه نمره قابل قبولي را مي دهيد؟

براي واگذاري اينترنت پرسرعت به تمام مشتركين عزيز در سطح شهرستان بعضاً چهار مشكل اساسي وجود دارد كه بشرح ذيل مي باشد:

۱.تعداد ۲۹۱۰ مشترك PCM۴ مي باشند.(كه امكان واگذاري ADSL به آنها فعلا امكان پذيرنمي باشد)

۲. تعداد ۱۳۴۵ مشترك WLL-DECT مي باشند.( كه امكان واگذاري ADSL به آنها فعلا امكان پذيرنمي باشد)

۳. تعداد ۴۰۰۰ مشترك WLL-GSM مي باشند.( كه امكان واگذاري ADSL به آنها فعلا امكان پذيرنمي باشد)

از مجموع ۴۱۶۰۰ مشترك تقريباً ۸۳۰۰ مشترك امكان استفاده از اينترنت پرسرعت را فعلاً ندارند.%

ولي ۳۳۳۰۰ مشترك مي توانند ازاين خدمات بهره مند بشوند./.
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5309.html )