عنوان خبر:اطاعت از خداوند
پنجشنبه 12 دي 1392 - 00:34:32


هر کس خود را از ما بداند و خداوند عزوجل را اطاعت نکند از ما نیست، و تو اگر خداوند عزوجل را اطاعت کنی، از ما اهل بیت هستی.
الامام الرضا (ع)-البحار 230/43من کان منا لم یطع الله فلیس منا، و انت اذا اطعت الله فانت منا اهل البیت.
الامام الرضا (ع)-البحار 230/43

من حسرت یک چنین توفیقی را دارم که خدای تبارک و تعالی موفق کند ما را که به پای بوسی آن بارگاه معظم بیاییم.
حضرت امام خمینی (ره)این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5320.html )