عنوان خبر:یادواره شهدای محله امام رضا (ع) به روایت تصویر+عکس
پنجشنبه 19 دي 1392 - 22:43:20

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)


یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)

یادمان شهدای محله امام رضا (ع)
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5326.html )