عنوان خبر:قوم هزار فتنه یهود از «ملک سلیمان» تا فتنه 88 ایران
دوشنبه 10 آبان 1389 - 18:35:04


ملک سلیمان از ویژگی منحر به فردی بر خوردار هست، خارج از جلوه های ویژه، موسیقی متن، نور صدا، اما انسان را در هزار توی خلاق کارگردان فیلم وا می نهد.وارد که شدم تاریک بود، گوشی همراه هم را طوری نگه داشتم که بتوانم قسمت های مهم"دیالوگها رو بنویسم. در ابتدای فیلم متحیر شدم. و متوجه شدم که در حدی نیستم که بخوام نقدی داشته باشم. قلم ناچیز من بیشتر در حول محور داستان و خاطرات دفاع مقدس نقش می بندند. اصلا مقوله نقد یک چیز دیگریست.  سخت است که هم کسی داستان نویس باشد و هم اهل منتقد،  یعنی خود من تا کنون در این وادی وارد نشده ام.  نه اینکه توان آن را نداشته باشم. آنچه خدا بهم آموخته  بندگی اش را میکنم.  و  بر محور بندگی خاص خدا  گام بر میدارم.  اصلا رفتن من به سینما  و دیدن ملک سلیمان یک چیز دیگری بود.  اما بهت زده شدم. جائی از ملک سلیمان مطلبی دیدم.  و مشتاق شدم  که بعد یک سال بروم و یک فیلم ببینم. و قصه ازینجا آغاز می شود. آن دخترکان خرد، وقتی حضرت سلیمان، دستی بر سرشان می کشد.  به نظرم  آنها نماد نسل آینده هستند، که امروز در فتنه 88 جناح موسوم به جنبش سبز حیرت زده شدند......

اما جائی نقدی دیگر ازین موضوع دیده بودم. هر کس به مقدار حقیقت های درونی اش می نویسد. نظرها همه محترم  و شاید متفاو،ت اما شاید هم هر دوجه قصه درست باشد....

هنگاهی که نگهبان شریعت، سرکرده قوم هزار فتنه یهود، بر خاسته از فتنه بنی اسرائیل، در جمع یاران خود اولین برگ فتنه را آغاز می کند، می گوید باید ابتدا «اطاعت پذیری، و تقوا» را از مردم بگیریم.

این درست همان چیزی است که در سال 1375 کنفرانس المان به حمایت یهودیان، امریکائیان، اسرائیل و انگلیس و جنبش به اصطلاح، اصلاحات رقم خورد.

در آن کنفرانس بود که طرح و برنامه مفصلی راه اندازی، و درست همان حرفی گفته شد، که نگهبان شریعت در  ابتدای فیلم «ملک سلیمان»، عنوان کرد.

آنجا هدف اصلی آن کنفرانس« شکست باورهای مردم نسبت به دین، و ولایت امر مسلیمن،حضرت آیت الله خامنه ائی»  رقم خورد. بعد بنا شد از درون نظام. و پایه های نظام، بخشی از آنها که در دوران دفاع نقش داشتند. بعضی از خانواده شهیدان. یعنی یارگری درست و حسابی، در ملک سلیمان هم همین مصداق وجود داشت. آنجا بنا شد از فرماندهان و یاران نزدیک سلیمان، یار گیری آغاز شود. چیزی که ما در فتنه 88 به وضوح دیدیم. خانواده هائی از شهدا که مچ بند خاصی را بستند مقابل ولایت ایستادند. همان ایده نگهبان شریعت در ملک سلیمان از آستین بی بی سی و شبکه آمریکا و دیگر مدعیان حقوق بشری استفاده شد.

در ملک سلیمان ابتدا سراغ باور های مردم رفتند. تقوا شون رو شکستند. بعد آنها رو از پیامب ر جدا کردند وقتی میدان آماده شد. شقاقین وارد معرکه شدند.

آنجا کتاب خدا رو مقابل سلیمان گرفتند. اینجا عکس حضرت امام خمینی را  رو دست گرفتند مقابل نظام.

تقوا، یعنی باور های های دینی و سنتی مردم. اطاعت پذیری از ولایت امر مسلمین رهبر انقلاب. همان چیزی که نابودی ظلم را شکست اسرائیل را خدعه انگلیس را به دنبال دارد.

بزرگ ترین دشمن آمریکا و اسرائیل و انگلیس سه چیز است، رشد تقوا در مردم. باور پذیری قیامت. ولایت تمر مسلیمن. اصل انتخابات بهانه بود که با تآسف خیلی ها با سر فرو رفتند درین فتنه بعضی ها در میانه راه در عصر عاشورا به خود آمدند....

در جنبش اصلاحات، همان «فتنه گران سال 88» عملیات خاموش، علیه ولایت و باور های مردم آغاز شد.

در «ملک سلیمان» نگهبان شریعت گفت: اطاعت پذیری از پیامبر خدا و تقوا را که از مردم بگیریم بخودی خود ما پیروز میدان خواهیم شد.

آنجا در کنفرانس آلمان، درست همین اتفاق افتاد که ابتدا باور های مردم را نسبت به ولایت سست، اطاعت پذیری را از رهبری امام خامنه ائی بگیرند.

آنجا در ملک سلیمان از تورات و از حضرت موسی گفته شد. بنام کتاب شریعت.

اینجا در ایران و در آلمان جنبش به اصطلاح اصلاحات، از نام حضرت امام خمینی بهره برد. و در فتنه 88

یعنی فیلم ملک سلیمان درست قصه اش از جائی شروع می شود که کلید فتنه 88 زده شد. بعد در ادامه در انتخابات، سردمداران فتنه به یاری یهودیان، اسرائیل امریکا و المان انگلیس وارد صحنه شدند.

فتنه آغاز شد.

در ملک سلیمان فتنه همان شیاطین و شقاقین، بودند. نبرد بین اسلام حقیقی و اسلام دروغین آغاز شد.

قوم هزار فتنه یهود از «ملک سلیمان» تا فتنه 88 ایران،  پا به پای فتنه 88 گام بر می دارد.

باروهای بعضی ها سست شد. شیطان رخنه کرد. فتنه آغاز شد. بعد انتخابات طرفدارن فتنه، ریختند تو خیابان، علیه ولایت، علیه باورهای راستین، تا عاشورا نیز این حرمت شکنی ها ادامه داشت.

در عاشورا آن هجمه سنگین علیه آرمان ها بود و اسلام واقعی، مکتب عاشورا، یک سری از بدنه نظام جدا شدند. رفتند سمت فتنه، اما در بعد عاشورا یک بازگشت بزرگ آغاز شد.

وقتی آن «باد در تسخیر حضرت سلیمان، قرار می گیرد، 9 دی آغاز می شود» مردم  یک پارچه علیه فتنه و به حمایت از باورهای خودشان وارد صحنه می شوند. و بار دیگر با ولایت امام خامنه ائی دست بیعت دادند.

پس از  9 دی دوباره یک باز گشت بزرگ آغاز می شود. سران فتنه به دامان امریکا پناه می برند. و آنها که در غفلت شیطان قرار گرفته بودند بعضی هاشون برگشتند.

و  آنجا بود که گروهی از  حضرت سلیمان جدا شده و  گرفتار شقاقین و شیاطین و برای ابد نابود شدند.

و در اینجا بود که نشان داد آنها که سست ترند. شیطان در آنان تاثیر گذارتر بود. و در انتها هنوز آن دختر خرد سال نماد آینده است.

فتنه یهود هرگز خاموش نخواهد شد....

در آینده نیز آنان که اهل تقوا نباشند، دنیا طلب باشند، ست باشند، بار دیگر  دچار شیطان زدگی می شوند.  و دچار غفلت شده و در راه شیطان گام بر میدارند. تقوا و ایمان راستین به خدا راه نجات بشر ازین مخمصه بزرگ است.

«اطاعت پذیری و تقوا» اینها دو رکن اصلی ما هستند که دشمن مدام در پی تضعیف آن است. آری قوم یهود فتنه گران هزاره ائی هستند که تا هست، انها نیز دشمنی خود را ادامه خواهند داد.

«ولایت حضرت سلیمان» در پس آن «ولایت امام خامنه ای» و « از ملک سلیمان تا سرزمین ایران» و یهودیان که هرگز دست از سر ما بر نخواهند داشت.

دیروز فتنه 88 بود فردا در جامه شیطانی دیگر... اطاعت پذیری از ولایت امر مسلمین و تقوا... در تمام وصیت نامه شهیدان، و بزرگ ترین سفارش شهدا به آیندگان همین است. که تقوا و اطاعت پذیری از ولایت اگر نباشد  شما دچار اتصال به بدنه شیطان خواهید شد. در دوران دفاع مقدس، اصل اطاعت پذیری بود

«از فرمانده دسته گرفته تا فرمانده گروهان، گردان، تیپ، لشکر که سلسه مراتبش می رسید به حضرت امام خمینی، و سپس حضرت مهدی، تا پیامبر خاتم. و  از خاتم تا سلیمان نبی، ازین رو قوم هزار نیرنگ یهود از ملک سلیمان فتنه را آغاز کردند و در پی شکست باورهای مردم بر آمدند تا به ولایت، به همین صورت این ارثیه شوم امروز در دست اسرائیل جنایتکار است. و حامیان خود، آمریکا، انگلیس، فرانسه رسیده و تمام تلاش آنها فقط دو چیز است. که مدام از شبکه بی بی سی و صدای آمریکا و دیگر رسانه ها درین جهت تلاش می کنند.

تمام ترس و دلهره غرب از شهادت طلبی، از تقوا و ولایت است....

اطیعوالله واطیعو الرسول و اولی الامر منکم...


وبلاگ آخرين دوران رنج
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-533.html )