عنوان خبر:شیعه
سه شنبه 24 دي 1392 - 20:04:39

مرگ بر وهابیت


مرگ بر وهابیتاین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5337.html )