عنوان خبر:شادابی زن
پنجشنبه 26 دي 1392 - 22:22:40


صیانت زن (به وسیله حجاب و عفاف) او را شاداب تر و زیبایی اش را پایدار تر می کند.

الامام علی (ع) - مستدرک الوسائل 255/14صیانة المراة انعم لحالها، و ادوم لجمالها.

الامام علی (ع) - مستدرک الوسائل 255/14

رمز موفقیت ما که قدرت های بزرگ نیا را عقب نشاند و یک قدرت شیطانی مثل قدرت خاندان پهلوی را فرو ریخت، همین وحدت اقشار و وحدت کلمه بود.

حضرت امام خمینی (ره)این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5342.html )