عنوان خبر:بارش برف در گلستان-گزارش تصویری
يكشنبه 13 بهمن 1392 - 20:42:08

بارش برف در گلستان


بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان

بارش برف در گلستان
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5369.html )