عنوان خبر:راهپیمایی 22 بهمن 1392 علی آباد کتول-گزارش تصویری
سه شنبه 22 بهمن 1392 - 16:54:31

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول


راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1392 شهر علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5386.html )