عنوان خبر:تصاویر یادمان شهدای شهرستان علی آباد کتول
چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 14:48:07

نمایشگاه یادواره شهدا


نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدا

نمایشگاه یادواره شهدااین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5445.html )