عنوان خبر:کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1
چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 21:00:05

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1


حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5448.html )