عنوان خبر:کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-2
چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 21:12:29

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-2


حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-2

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1

حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5449.html )