عنوان خبر:پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول
چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 23:26:32

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول


پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول

پلاکاردها در راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5450.html )