عنوان خبر:تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 93 علی آباد کتول-1
چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 23:26:43

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول


راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5451.html )