عنوان خبر:گزارش تصویر راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول-1
چهارشنبه 13 آبان 1394 - 16:19:51

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول


راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول

راهپیمایی 13 آبان علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5579.html )