عنوان خبر:گزارش تصویری بیست و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد
چهارشنبه 27 آبان 1394 - 05:57:53

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد


کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5590.html )