عنوان خبر:گزارش تصویری بیست و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد
سه شنبه 3 آذر 1394 - 22:44:25

مناجات با امام زمان عج-رضا صدقی-کرسی تلاوت علی آباد


کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد

کرسی تلاوت و تفسیر علی آباد
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5595.html )