عنوان خبر:ولایت
يكشنبه 8 آذر 1394 - 16:57:48


ای پسر شبیب! اگر شاد می شوی که در درجات برین بهشت با ما باشی، پس در اندوه ما اندوهناک و در شادی ما شاد باش، و از ولایت ما جدا مشو.

الامام الرضا علیه السلام-وسائل الشیعه 503/14


متن حدیث :

یا ابن شبیب، ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا و علیک بولایتنا.

الامام الرضا علیه السلام-وسائل الشیعه 503/14

***

امام خمینی رحمت الله علیه :

جوان های ما از باب اینکه از شهادت ترسی نداشتند، بلکه استقبال می کردند، این قدرت را پیدا کردند و این مملکت را نجات دادند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5597.html )