عنوان خبر:گزارش تصویری راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول 1
پنجشنبه 22 بهمن 1394 - 14:40:26

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول


راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5620.html )