عنوان خبر:گزارش تصویری دهمین یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد - 1
دوشنبه 24 اسفند 1394 - 00:01:51

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد


یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد

یادواره شهدای محله گلستان شهر فاضل آباد
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5628.html )