عنوان خبر:گزارش تصویری استقبال از شهید مدافع حرم قربان نجفی-2
جمعه 7 خرداد 1395 - 23:50:23

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی


استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

استقبال از اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5635.html )