عنوان خبر:گزارش تصویری تشییع شهید مدافع حرم قربان نجفی-2
شنبه 8 خرداد 1395 - 17:23:51

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی


تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی

تشییع اولین شهید مدافع حرم شهر علی آباد کتول شهید قربان نجفی
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5638.html )