عنوان خبر:گزارش تصویری-کودکان عاشورایی علی آباد کتول-2
جمعه 23 مهر 1395 - 11:50:17

حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم


حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم

حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم

حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم

حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم

حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم

حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم

حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم

حضور کودکان علی آباد کتول در عزاداری های ماه محرم
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5645.html )