عنوان خبر:گزارش تصویری-موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم
يكشنبه 25 مهر 1395 - 00:19:40

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم


موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم

موکب و ایستگاههای صلواتی و نذری علی آباد کتول در محرم
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5647.html )