عنوان خبر:گزارش تصویری-دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم-1
يكشنبه 25 مهر 1395 - 01:01:21

دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم


دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم

دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم

دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم

دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم

دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم

دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم

دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم

دسته روی هیئات مذهبی علی آباد در شبهای محرم
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5648.html )