عنوان خبر:گزارش تصویری راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا-1
چهارشنبه 19 آبان 1395 - 08:28:01

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا


راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا

راهپیمایی عظیم اربعین-الطریق الی کربلا
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5654.html )