عنوان خبر:گزارش تصویری-بارش برف در علی آباد کتول
سه شنبه 2 آذر 1395 - 14:05:47

برف پاییزی در گلستان


برف پاییزی در گلستان

برف پاییزی در گلستان

برف پاییزی در گلستان

برف پاییزی در گلستان

برف پاییزی در گلستان

برف پاییزی در گلستان

برف پاییزی در گلستان

برف پاییزی در گلستان

برف پاییزی در گلستان
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5665.html )