عنوان خبر:گزارش تصویری-کوچه های برفی علی آباد کتول
پنجشنبه 4 آذر 1395 - 21:39:02

کوچه های برفی علی آباد کتول


کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول

کوچه های برفی علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5668.html )