عنوان خبر:گزارش تصویری-قندیل های یک متری علی آباد کتول
جمعه 5 آذر 1395 - 07:42:45

قندیل های یک متری علی آباد کتول


قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول

قندیل های یک متری علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5669.html )