عنوان خبر:گزارش تصویری-طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول
جمعه 5 آذر 1395 - 11:04:16

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول


طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول

طبیعت برفی جنگل و سد کبودوال علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5670.html )