عنوان خبر:گزارش تصویری/تشییع پیکر مطهر 2 شهید گمنام در علی آباد کتول/2
دوشنبه 8 آذر 1395 - 23:35:49

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان


تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان

تشییع دو شهید گمنام در علی آباد کتول استان گلستان
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5675.html )