عنوان خبر:گزارش تصویری/راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول
جمعه 22 بهمن 1395 - 12:25:18

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول


راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5694.html )