عنوان خبر:گزارش تصویری/پنج ساله ها
جمعه 22 بهمن 1395 - 12:25:27

راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول


کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول

کودکان در راهپیمایی 22 بهمن 1395 علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5695.html )