عنوان خبر:گزارش تصویری یادواره شهدا محله ولی عصر عج علی آباد
شنبه 23 بهمن 1395 - 01:46:58

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد


دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد-ابراهیم صیاد اربابی

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد-رضا صدقی

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد-حجت الاسلام ملک حسینی

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد-حجت الاسلام دشتی زاده

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد

دهمین یادواره شهدای محله ولی عصر عج علی آباد
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5699.html )