عنوان خبر:گزارش تصویری-استقبال از شهید محمد رضا شیبانی-2
جمعه 8 ارديبهشت 1396 - 16:05:17

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی


استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

استقبال از شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5722.html )