عنوان خبر:گزارش تصویری-تشییع پیکر پاک شهید محمد رضا شیبانی-1
جمعه 8 ارديبهشت 1396 - 17:31:46

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی


تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5723.html )