عنوان خبر:گزارش تصویری-یادبود سومین روز شهادت پاسدار مدافع حرم محمد رضا شیبانی
شنبه 9 ارديبهشت 1396 - 02:34:03

شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی


یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی


یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی


یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی

یادبود شهید مدافع حرم محمد رضا شیبانی
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5731.html )