عنوان خبر:گزارش تصویری راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد کتول/2
يكشنبه 22 بهمن 1396 - 14:31:55

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد


راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد

راهپیمایی 22 بهمن 1396 علی آباد
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5813.html )