عنوان خبر:گزارش تصویری هفتم اردوی راهیان نور اصحاب رسانه گلستان
چهارشنبه 8 فروردين 1397 - 13:53:01

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور


اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور

اردوی زیارتی فعالان رسانه ای گلستان به سرزمین نور
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5836.html )